Investovanie 5 5 12

Investovanie

V prípade, že máte aj v týchto zložitých časoch nejaký finančný obnos alebo majetok k dispozícií, nemusíte sa len modliť aby Vám ich hodnota neklesla vplyvom inflácie.

Voľná finančná hotovosť môže aj zarábať. Takémuto spôsobu sa hovorí investovanie. Zväčša sa investujú peniaze a to napríklad do zlata. Viacerí vidia v kúpe zlata alebo zlatých mincí spôsob ako ochrániť svoje finančné prostriedky, keďže peniaze dnes relatívne rýchlo strácajú svoju hodnotu. Investovať však môžete aj kúpou majetku či napríklad obrazov, kde je reálny predpoklad, že tieto budú časom svoju hodnotu ešte zvyšovať.

Investovať môžete aj do rôznych spoločností. V tomto prípade sa hovorí o akciách alebo cenných papieroch. Ak ste vlastníkom akcií istej spoločnosti môžete sa podieľať na rozdelení zisku. Podľa toho aký hospodársky výsledok mala spoločnosť v uplynulom roku táto rozhodne o rozdelení dividend. Vy ako vlastník akcie máte na túto peňažnú odmenu nárok ak bol schválená valným zhromaždením. Výška dividend je však veľmi premenlivá a závisí na dosiahnutom zisku či strate spoločnosti. Ak teda spoločnosť v uplynulo roku vykázala stratu, dividendu nedostanete.

Pri investovaní je nutné poznať vzájomnú interakciu výnosov, rizík a likviditu. Najmä pri podielových fondoch je síce možné získanie veľkých výnosov, avšak je aj riziko s tým spojené značné. Vždy teda treba rátať aj s možnou stratou. Najlepšie je zvoliť si zlatú strednú cestu kde s primeraným rizikom je síce výnos nižší ale pravdepodobnejší.

Obľúbenou formou investovania sú dlhopisy. Ide o cenné papiere, ktoré môže vydať štát, podnik ale aj mesto. Ich kúpou sa dlžník, teda ten, kto ich vydal, zaväzuje, že bude veriteľovi vyplácať úroky po dobu platnosti dlhopisu. Po uplynutí tejto doby dlžník veriteľovi vyplatí nominálnu hodnotu. Najistejšie v tejto oblasti sú štátne dlhopisy, kde neschopnosť splácať záväzky je minimálna. Ak však takýmto spôsobom investujete do firmy, ktorá má značné problémy môže sa ľahko stať, že o svoju investíciu prídete vyhlásením bankrotu.

Dlhopisy sú vlastne cenné papiere, s ktorými je možné obchodovať na burze cenných papierov.

Investovať môžete však aj na finančných trhoch so svetovými menami tzv. Forex. Ide o najmenej rizikový trh a to s vysokou likviditou, teda takto získané finančné prostriedky je možné na hotové peniaze premeniť veľmi rýchlo.

Ak sa už rozhodnete pre akýkoľvek spôsob investovania nikdy sa vo svojich rozhodnutiach príliš neponáhľajte, investujte len do toho čomu rozumiete a majte na pamäti aj možné riziko straty. Rýchli zisk je v tomto prípade nepravdepodobný preto buďte trpezlivý a investujte obozretne.