Sporenie pre seniorov 5 5 12

Sporenie pre seniorov

Dôchodcov si banky ako klientov cenia. Svedčí o tom aj rozsiahla ponuka seniorských účtov. Príjem seniorov je síce malý, ale pravidelný, a ak majú z čoho, sú naučení si šetriť. Staršie generácie ešte stále obľubujú vkladné knižky, sú pre nich lákavé najmä istotou. I keď sú na knižkách nízke úroky, peniaze z nich nevytiahne ani finančná kríza, ani zlé odhady dílerov. Peniaze na nich pomaly pribúdajú, ale neubúdajú, podstatné je, že peniaze uložené na vkladnej knižke sú chránené štátom a tak o ne nemôžu prísť. Všetky operácie sú v nej zaznamenané a starší ľudia majú o nich prehľad.

Výhody vkladných knižiek

  • vkladné knižky banky poskytujú bez viazanosti s výpovednou lehotou
  • zrušenie vkladnej knižky je vo väčšine bánk bez poplatkov
  • výhodou knižky s výpovednou lehotou je aj to, že výpovede môžu byť zadané na viaceré sumy a súčasne aj k rôznym dátumom. Majiteľ si tak nemusí vybrať naraz celú sumu, ale len toľko, koľko potrebuje.

Okrem vkladných knižiek môžu seniori využiť aj výhody termínovaných vkladov. Rovnako ako pri vkladných knižkách aj tu hrá dôležitú úlohu istota, ktorá je pre starších ľudí hlavnou prioritou. Majitelia termínovaných vkladov nič neriskujú a dopredu si môžu vypočítať koľko zarobia. Prevod peňazí na tento produkt je jednoduchý. Úroková sadzba je vopred známa a s vedením účtu sa nespájajú žiadne poplatky.

 

Sporenie na horšie časy v dôchodkovom veku sa ale nemusí obmedziť len na termínované vklady a vkladné knižky. Zaujímavá možnosť sa črtá už aj prostredníctvom stavebného sporenia. Stavebné sporenie už nie je len vecou mladšej generácie, ktorá rieši otázku svojho vlastného bývania. O dom alebo byt je potrebné sa starať stále, pričom s pribúdajúcimi rokmi je to stále ťažšie. Peniaze na prípadné opravy, ako aj na iné účely sa hodia aj starším ľuďom. Sporenie pre dôchodcov v sebe spája výhody stavebného sporenia s možnosťou postupného vyplácania renty. Je určené pre ľudí vo veku nad 55 rokov. Pri ročnom vklade nad 531,05 eur sporiteľ každoročne získa štátnu prémiu vo výške 66,39 eur alebo pri nižšej nasporenej sume 12,5% z vkladu. Počas šesťročného cyklu sporenia sú pri tejto tarife všetky vklady vrátane štátnej prémie zhodnocované dvojpercentným úrokom.