Kontokorentný úver 5 5 12

Kontokorentný úver

Základom kontokorentného úveru je založenie kontokorentného účtu. Poskytuje sa ako povolený debetný zostatok na bežnom účte klienta banky s vopred stanovenou výškou úrokovej sadzby. Kontokorentný úver sa spláca priebežne, došlými platbami na bežnom účte. Následne sa môže opäť čerpať do povolenej výšky. Kontokorentný úver je určený na financovanie prevádzkových výdavkov klienta. Poskytuje ľahko dostupné zdroje 24 hodín, 356 dní v roku bez nutnosti navštíviť banku, nakoľko je možné čerpať ho aj prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva, uskutočňovať platby a výbery hotovosti prostredníctvom platobných kariet vydaných k bežnému účtu s kontokorentným úverom prostredníctvom bankomatov alebo POS terminálov.