Termínovaný vklad 5 5 12

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je jedným z najpopulárnejších produktov na sporenie. Pri jeho založení si klient vyberie dobu fixácie, počas ktorej budú peniaze na termínovanom vklade viazané. Dĺžka fixácie sa na termínovaných vkladoch pohybuje od 1 mesiaca do 36 mesiacov. Pomocou termínovaného vkladu môžete teda sporiť i veľmi krátku dobu. Asi najobvyklejšia doba sporenia sa predovšetkým počíta v mesiacoch. Všeobecne platí: čím dlhšia doba fixácie, tým lepší úrok. Termínovaný vklad je určený najmä pre tých, ktorí majú radi uložené svoje peniaze v bezpečí. Vklady v banke sú poistené pre prípad krachu či platobných problémov banky. Medzi ďalšie prednosti termínovaného vkladu patrí možnosť zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov, ktoré je výhodnejšie než pri bežných účtoch. Termínované vklady sú ľahko dostupné. V ponuke ich majú všetky banky na našom trhu. Vklad si u väčšiny z nich zriadite zdarma a bezplatné je aj vedenie termínovaného účtu.

 

Termínovaný vklad môže byť úročený pohyblivou alebo fixnou úrokovou sadzbou. Fixná úroková sadzba zostáva počas celej doby vkladu nemenná, variabilnú sadzbu mení banka podľa aktuálnej situácie na trhu. Niektoré banky používajú iba pevné sadzby, u iných bánk existuje možnosť výberu pohyblivej alebo pevnej sadzby. Niektoré banky ponúkajú aj uzatvorenie termínovaných vkladov v zahraničných menách. Väčšinou vedú účty v amerických dolároch, či britských librách. Termínovaný vklad v cudzej mene je spojené s kurzovým rizikom.

Termínovaný vklad vám umožní

  • efektívne zhodnotiť voľné finančné zdroje bez rizika
  • vybrať si dobu viazanosti vkladu
  • garantovanú úrokovú sadzby počas viazanosti vkladu (vo väčšine bánk)
  • ochrana vkladu podľa zákonom stanovených podmienok
  • možnosť v prípade potreby predčasne vklad zrušiť (s čím sa spájajú aj sankcie za predčasný výber)
  • ľahká dostupnosť termínovaných vkladov

Nevýhody termínovaného vkladu 

  • za predčasný výber peňazí z účtu (pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti) si banky účtujú sankčné poplatky
  • pri rastúcej infláciu dochádza k znehodnoteniu vkladov
  • banky stanovujú minimálnu výšku
  • pri vkladoch v cudzích menách musíte počítať s rizikom vyplývajúcim z pohybu devízových kurzov voči domácej mene