Investičné životné poistenie 5 5 12

Investičné životné poistenie

Pod investičným životným poistením možno rozumieť kombináciu poistnej ochrany a určitú možnosť dosiahnutia zaujímavého zhodnotenia. V porovnaní s kapitálovým životným poistením investičné životné poistenie zvyčajne prináša lepšie zhodnotenie vložených finančných prostriedkov. Je však potrebné mať na vedomí, že toto zhodnotenie nie je garantované. Ak sa zákazník rozhodne pre investičné životné poistenie má právo si zvoliť z niekoľkých investičných fondov. Jednotlivé investičné fondy sa odlišujú predpokladaným zhodnotením vložených finančných prostriedkov a samozrejme aj rozdielnou výškou rizika, ktoré so sebou nesú. Zákazník si môže vybrať ako bude meniť pomer finančných prostriedkov medzi zhodnocovaním finančných prostriedkov a a medzi poistnou ochranou. Tento pomer sa odvodzuje od toho akú výšku poistného a akú výšku poistnej čiastky si zákazník zvolí. Počas toho ako poistenie plynie je možné zmeniť rozloženie finančných prostriedkov medzi jednotlivými fondmi.

 

Investičné životné poistenie v podstate funguje na tom, že časť poistného sa dá na krytie poistnej ochrany a poplatky, zvyšné finančné prostriedky sú investované do fondov. Nakúpia sa podielové jednotky, ktoré sú následne vložené na osobný účet zákazníka. Pokiaľ by došlo k smrti zákazníka, tak poisťovňa vypláca podľa podmienok, ktoré sa individuálne dohodli poistnú čiastku alebo aktuálnu hodnotu, ktorá je na osobnom účte zákazníka. Poisťovňa môže vyplatiť aj oboje čiastky naraz, ak to bolo v podmienkach dohodnuté. Podobnosť kapitálového a investičného poistenia je na prvý pohľad rovnaká. Základná a podstatná odlišnosť je v tom, že poisťovňa zákazníkovi ponúka časť svojich prostriedkov zhodnotiť.

 

Poisťovňa sa stará o účet zákazníka, ale nie je zabezpečené, že sa vyplatí stanovená čiastka na konci poistnej doby. Poisťovňa nenesie žiadne riziko z investovaného poistného.