Najvýhodnejší leasing 5 5 12

Najvýhodnejší leasing

Leasing v preklade znamená prenájom. Z vecného hľadiska ide o prenájom tovarov dlhodobej spotreby zákazníkom, ktorí ho používajú za úplatu ( leasingovú platbu ). Výhodou leasingu je takmer okamžité nadobudnutie predmetu leasingu bez toho , aby ste vyplatili jeho plnú obstarávaciu cenu. Predmet leasingu môžete užívať ihneď, pričom ho splácate počas doby trvania leasingovej zmluvy v pravidelných splátkach. Ako si ale vybrať ten najvýhodnejší leasing, ktorý bude čo najviac vyhovovať vašim finančným možnostiam a predstavám? A najmä ako vybrať leasing, pri ktorom by ste preplatili v konečnom dôsledku čo najmenej ? to sú asi najčastejšie otázky, ktoré nás trápia, keď uvažujeme na leasingom. Pri výbere toho najvýhodnejšieho leasingu je dobré sledovať predovšetkým finančné podmienky, a to:

  • Akontácia – čiže zálohu alebo preddavok, ktorú musíte zaplatiť prenajímateľovi (leasingovej spoločnosti ). Akontácia býva vyjadrená v percentách z obstarávacej ceny. Akontáciu skladáte v rámci vstupnej splátky. Čím vyššiu sumu zaplatíte, tým nižšie sú pravidelné splátky nájomného. Naopak nižšia akontácia sa prejavuje vo vyššom leasingovom koeficiente, a tak nájomca zaplatí za predmet leasingu viac.
  • Vstupná splátka - zahŕňa akontáciu, prvú mesačnú ( štvrťročnú) splátku a samozrejme poistenie
  • Výška koeficientu - vyjadruje pomer leasingovej ceny k obstarávacej cene a udáva o koľko preplatíte predmet leasingu. Vo všeobecnosti platí, že koeficient klesá so stúpajúcou výškou akontácie a s kratšou dobou splácania. Niektoré leasingové spoločnosti ponúkajú napríklad aj štvrťročné splátky, ktoré majú nižší koeficient, a teda predmet leasingu preplatíte menej ako pri mesačných splátkach.
  • Leasingová cena - je to čiastka, ktorú klient zaplatí za leasing celkom. Leasingová cena zahŕňa: akontáciu, mesačné ( prípadne štvrťročné ) splátky, zostatkovú cenu a spracovateľské poplatky.
  • Obstarávacia cena - je to predajná cena predmetu leasingu, udáva, koľko zaplatí leasingová spoločnosť predajcovi za predmet leasingu
  • Zostatková cena - predstavuje zostatkovú predajnú cenu, tzn. odpredávaciu hodnotu predmetu leasingu. Väčšina leasingových spoločností ju stanovuje zväčša ako symbolický poplatok.
  • Poistenie – poistenie je nemenej dôležitou finančnou podmienkou, ktorú treba pri leasingu sledovať. Ak sa rozhodnete pre poistenie prostredníctvom leasingovej spoločnosti, je to pre vás výhodnejšie, pretože ak by sa leasingová splátka navýšila o sumu poistného, zaplatili by ste výšku poistného ako sumu vynásobenú leasingovým koeficientom, teda viac.

 

Aby ste si naozaj vybrali leasing, ktorý bude pre vás ten pravý je dobré ešte pred výberom zvážiť vaše finančné možnosti, tzn. aké vysoké splátky si môžete dovoliť mesačne splácať, prípadne či vám váš rozpočet umožňuje aj štvrťročné splátky, pri ktorých zväčša preplatíte menej peňazí. A samozrejme dôležitý aj výber spoľahlivej leasingovej spoločnosti.