Lombardný úver 5 5 12

Lombardný úver

Lombardný úver – je to úver, ktorý je zaistený hnuteľným majetkom alebo právom ( ručnou zástavou). Objem úveru závisí od ceny založenej veci. Je poskytovaný na pevnú čiastku po celú dobu dojednanej lehoty splatnosti a tento úver je úročený úrokovou sadzbou bez ohľadu na jeho využitie. Pokiaľ dlžník nepotrebuje úver v celej výške a chce znížiť náklady lombardného úveru, musí voľnú čiastku úveru využiť účelovým spôsobom. Z tohto dôvodu sú v porovnaní s inými úvermi, lombardné úvery, využívané v menšom rozsahu. Tento druh úveru je najčastejšie poskytovaný národnou bankou iným komerčným bankám.