Podmienky používania 5 5 12

Podmienky používania

Používaním portálu a registráciou súhlasíte s pravidlami uvedenými nižšie. Zároveň beriete na vedomie riziká, ktoré vyplývajú z podstaty peňažného segmentu a nebudete si u prevádzkovateľa portálu nárokovať akékoľvek náhrady škody, ktoré môžu eventuelne vzniknúť, či škody spôsobené neserióznym jednaním poskytovateľa. Podvodníkov môžete nahlásiť cez kontakt.

Berte prosím na vedomie riziká a neposielajte zálohy ani iné poplatky pred podpísaním zmluvy o pôžičke. Veľmi dobre si pred podpisom prečítajte zmluvy a ich dodatky, prepočítajte si splátky (RPMN), správne, zriaďovacie a iné poplatky. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam. Ak vám obsah zmluvy nie je zrejmý, poraďte sa s odborníkom (právnik, ombudsman, iná kompetentná osoba).

 1. Registrácia a základné funkcie sú zdarma.
 2. Doplnkové funkcie pre poskytovateľov sú spoplatnené zverejnenými sadzbami uvedenými v profile poskytovateľa (prístupný k nim po registrácií v profile).
 3. Ponuky a dopyty sa snažte písat zrozumiteľne, výstižne a pravdivo. Zahrňte všetky dôležité informácie.
 4. Dodržiavajte zákony platné pre SR.
 5. Zverejním informácií (mobil, mail,...) na webe získajú tieto údaje aj ďalšie osoby, ktoré ich môžu zneužiť na vlastné obohatenie, napr. informačné sms, ponuky cez telefón a iné.
 6. Prevadzkovateľ nenesie záruky za pravdivosť, aktuálnosť informácií na webe ani v inzerátoch.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

 • bez vysvetlenia zmazať inzerát (ako dopyt, tak ponuku)
 • upraviť inzerát tak, že nebude zásadne meniť jeho charakter - úprava štylistiky, gramatiky, názvu, atď
 • občasne poslať hromadný mail, či už reklamného, alebo informačného charakteru (je možne sa z newsletter-u odhlásiť)
 • meniť/dopĺnať pravidlá bez predošlého upozornenia, pri zásadných zmenách sa môže posielať informačny mail.
 • zablokovať prístup a zmazať celý profil aj s inzerátmi v prípade porušenia pravidiel, či nerešpektovanie zásad slušného správania (vulgarizmy, spam - opakované zahlcovanie portálu rovnakými ponukami,...)

 

posledná úprava: 17.5.2013