Syndikovaný úver 5 5 12

Syndikovaný úver

Ide o úver poskytovaný skupinou (syndikátom) bánk. Syndikované úvery sa používajú vtedy, ak objem úveru vo vzťahu k riziku a k zvolenej stratégii banky presahuje možnosti jednej banky. Celkový objem takéhoto úveru prekračuje desiatky miliónov eur. Riziko dlžníka je preto rozložené medzi viacero veriteľov (bánk).

Syndikát môžu tvoriť aj desiatky bánk, klient uzatvára mandátnu zmluvu s tzv. vedúcou bankou, ktorá sa nazýva tiež aranžérom, manažérom. Táto banka má potom za úlohu zorganizovať syndikát. Každá banka sa v syndikáte zaväzuje len za seba a záväzky ostatných bánk nepreberá.

Syndikované úvery sú určené

 • veľkým a stredným podnikom
 • vláde a štátnym inštitúciám
 • finančným inštitúciám
 • samosprávam
 • pre korporátnu klientelu

Účel syndikovaného úveru

 • refinancovanie existujúcich záväzkov
 • financovanie fúzií a akvizícií
 • získať alternatívny zdroj financovania
 • financovanie špecifických projektov

Výhody syndikovaného úveru

 • optimalizácia pasív pre klienta
 • významné zníženie rizika pre investorov
 • záznam na trhu ( benchmark ), uľahčujúci stanovenie ceny pri ďalšej syndikácii
 • dosiahnutie optimálnej trhovej ceny pri najnižšom riziku, vďaka princípu najlepšej ponuky

Hlavnou charakteristikou syndikovaného úveru je variabilita daná tým, že potenciálny dlžník si môže nechať predložiť ponuky jednotlivých aranžérov, z ktorých si potom vyberie konkrétne riešenia. Veritelia združení zmluvou o syndikovanom úvere majú možnosť svoje pozície predať na sekundárnom trhu, čo je pre investorov veľmi lákavé.