Hypotéky pre mladých 5 5 12

Hypotéky pre mladých

Hypotéka pre mladých je typ hypotekárneho produktu, pri ktorom žiadateľ spĺňajúci stanovené podmienky získava štátny príspevok pre mladých určený na podporu kúpy vlastného bývania. Hypotéka pre mladých je kombináciou štátom poskytovaného úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania a úveru od banky a je výbornou voľbou pre získanie peňazí na bývanie. Hypotekárny úver pre mladých je výraznou pomocou pre mladé rodiny a je možné ho odporúčať všetkým, ktorí spĺňajú podmienky na jeho získanie.

Podmienky pre získanie štátneho príspevku

 

 • vek 18 – 35 rokov
 • príjem žiadateľa nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver
 • účelom úveru môže byť len nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba, rekonštrukcia
 • štátny príspevok môže byť poskytnutý len na úver do 49.790,88 € ( 1.500.000,- Sk ). Môžete síce kúpiť aj drahšiu nehnuteľnosť, ale znížená úroková sadzba sa počíta len na časť úveru do 49.790,88 €, zvyšok úveru sa úročí štandardne.
 • štátny príspevok sa vypláca len k jednej zmluve o hypotekárnom úvere

 

O úver môžu požiadať aj manželia, podmienky však musia spĺňať obaja. Štátny príspevok pre mladých v roku 2010 zostal nezmenený vo výške 3%, pričom sa poskytuje nasledovne:

 • 2% zľavu z úrokovej sadzby poskytne žiadateľovi štát
 • 1% zľavu z úrokovej sadzby poskytne žiadateľovi banka

Hlavné výhody hypotéky pre mladých

 

 • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku počas prvých piatich rokov. Táto možnosť má aj svoje riziká. Ak klient splatí úver skôr ako pred uplynutím 4 rokov, úver sa neposudzuje ako hypotekárny úver, nakoľko ten má dobu splatnosti od 4 do 30 rokov. V dôsledku toho je klient povinný vrátiť celú sumu, ktorú získal ako štátny príspevok, vrátane príspevku banky.
 • odklad splátok istiny počas prvých piatich rokov
 • zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3%
 • získanie úveru aj bez vlastnej hotovosti a bez nutnosti predošlého sporenia