Úvery 5 5 12

Úvery

Asi každý z nás bol už v situácii, kedy potreboval novú práčku, chladničku, televízor, ale nemal na to potrebné peniaze. V takomto prípade je jedným z možných riešení spotrebný úver. Spotrebný úver alebo tiež úver na „čokoľvek“ je úver, ktorý môžete použiť na nákup akýchkoľvek tovarov a služieb. Spotrebný úver sa dá použiť prakticky na akýkoľvek spotrebný tovar, to znamená na nákup elektroniky, vybavenia domácnosti a v niektorých prípadoch aj na nákup automobilu alebo nehnuteľnosti. Spotrebný úver patrí medzi najviac využívané úvery.

V porovnaní s nákupom na splátky má spotrebný úver tieto nevýhody:

  • vybavuje sa pomerne zložito. Klient musí banke preukázať schopnosť úver splácať zo svojich príjmov
  • banky často vyžadujú aj rôzne formy zábezpeky, ako napríklad ručenie fyzickou osobou, záložné právo na nehnuteľnosť, životné poistenie, vinkuláciu vkladov, a pod.
  • banka navyše obvykle vyžaduje, aby mal u nej klient vedený účet niekoľko mesiacov pred poskytnutím úveru

Naopak výhodou bankového spotrebného úveru oproti nákupu na splátky je nižšia úroková sadzba. Spotrebný úver u nás poskytujú tak banky ako aj nebankové spoločnosti. Podmienky na poskytnutie spotrebného úveru sa v jednotlivých spoločnostiach líšia. Všeobecnými pravidlami , spoločnými pre všetky sú:

  • občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR
  • vek nad 18 rokov
  • mať príjem, ktorý umožní úver splácať