Žiadosť o leasing 5 5 12

Žiadosť o leasing

Už asi každý z nás zažil situácie, kedy po niečom veľmi túžil alebo niečo nevyhnutne potreboval. Či už ide o kúpu nového auta, bicykla alebo novej chladničky, v situáciách kedy nám naše finančné možnosti nedovoľujú si svoje sny a potreby plniť môže byť veľmi dobrým pomocníkom leasing. Ak sa rozhodneme pre túto formu nákupu, prvým krokom býva leasingová žiadosť, ktorú je potrebné doručiť leasingovej spoločnosti. Väčšina leasingových spoločností už ponúka na svojich internetových stránkach vzory žiadostí o leasing. Žiadatelia tak majú možnosť prejsť si zmluvy jednotlivých spoločností vopred, čím si samozrejme ušetria čas. Leasingové spoločnosti ponúkajú žiadosti pre:

 • Fyzické osoby
 • Právnické osoby
 • Živnostníkov

K vybaveniu žiadosti o leasing budete potrebovať 

 • Fyzická osoba
  • dva doklady totožnosti ( občiansky preukaz a napr. vodičský preukaz )
  • SIPO alebo iný doklad potvrdzujúci adresu trvalého bydliska
  • potvrdenie od zamestnávateľa o výške čistého príjmu
 • Právnická osoba, živnostník
  • dva doklady totožnosti
  • SIPO alebo iný doklad potvrdzujúci adresu trvalého bydliska
  • výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace, príp. živnostenský list
  • Kópiu daňového priznania

 

Podmienky na kladné vybavenie žiadosti o leasing:

 • občan SR starší ako 18 rokov
 • pravidelný príjem
 • riadne vyplnená žiadosť
 • všetky potrebné (vyššie uvedené) doklady