Operatívny leasing 5 5 12

Operatívny leasing

Operatívny lizing sa delí na 2 podskupiny. Na účtovný a na komplexný operatívny leasing. Formou tohto financovania je možné zabezpečiť takmer všetko od motoriek, osobných a nákladných automobilov, stroje, zariadenia, aj nehnuteľnosti. Komplexný leasing zabezpečuje všetko od administratívnych, servisných služieb, cez asistenčné služby až po konečný odpredaj vozidla. Jedná sa teda o full service, ktorý zabezpečí aj poistenie a v prípade nehody náhradné vozidlo a ďalšie doplnkové služby. Operatívny lízing je vhodný pre väčšie spoločnosti, ktoré potrebujú aspoň 5 alebo viac automobilov. Lízing sa zväčša uzatvára na 12-60 mesiacov, teda do 5 rokov. Osobitne sa sledujú najazdené kilometre, dôvodom je neskorší predaj vozidla. Ako jedinou nevýhodou môže byť skutočnosť, že po skončení lízingu automobil neodkupuje nájomca, ale leasingová spoločnosť, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Niektoré leasingové spoločnosti zarábajú hlavne na konečnom predaji, pretože si nechávajú rozdiel medzi skutočnou predajnou cenou a zostatkovou cenou.

Výhody operatívneho leasingu

 

  • predmet financovania nie je uvedený v súvahe
  • možnosť odpísať aj predmety, ktoré nie sú odpisovaným hmotným majetkom
  • nie je určená (zákonom) žiadna minimálna doba nájmu
  • kúpa po skončení financovania môže byť vopred dohodnutá aj na iný subjekt, nie len na nájomcu
  • obstaranie predmetu bez prvej splátky
  • väčšinou zľavy a lepšie ceny ako pri bežnom finančnom leasingu
  • daňové a časové úspory
  • presný prehľad nákladov