Stavebné sporenie 5 5 12

Stavebné sporenie

Na našom trhu je možné si vybrať z viacerých druhov sporenia. Medzi najobľúbenejšie finančné produkty v Slovenskej republike možno zaradiť stavebné sporenie. S tým súvisí i množstvo ponúk stavebných sporiteľní. Jednoznačne povedať, ktoré stavebné sporenie je to najlepšie je veľmi zložité. Základným princípom stavebného sporenia je, že stavebný sporiteľ svojimi vkladmi , úrokmi a štátnou prémiou dosiahne určité prostriedky, ktoré mu pomôžu k zlepšeniu jeho bývania. Odporúča sa vklady realizovať na účet mesačne, je však možné aj nepravidelné sporenie alebo zrealizovať vklad jednorazovo.

 

Ľudí zvyčajne pri stavebnom sporení zaujíma úroková sadzba vkladov, ktorou sporiteľňa prispieva na účet zákazníka. Ide o veľmi dôležitú charakteristiku stavebného sporenia. Väčšina sporiteľní, ktoré pôsobia u nás ponúkajú úrokovú sadzbu 2% ročne, bez ohľadu nato, či súbežne čerpáte úver alebo nie. Wüstenrot je jediná zo sporiteľní, ktorá 2% sadzbu prekračuje a svojim zákazníkom ponúka úrokovú sadzbu 2,2%. Je potrebné však povedať, že pokiaľ majú sporiteľne nižšie sadzby tak to kompenzujú inými službami ako napr. menšie úroky pri čerpaní úveru.

 

Ďalším dôležitým ukazovateľom stavebného sporenia je základná úroková sadzba pri čerpaní úveru. Je potrebné dať si pozor pri poskytnutí preklenovacieho úveru na výšku úrokov, pretože tá sa často líši od úrokov pri úvere zo stavebného sporenia. Pri uzatvorení zmluvy bežného stavebného sporenia vyplýva poplatok 1% cieľovej sumy. Pri stavebnom sporení sú poplatky za vedenie účtu v každej sporiteľni na relatívne rovnakej úrovni. To ktoré stavebné sporenie a kde je najvýhodnejšie je individuálne. Významnú úlohu tu hrajú kritéria čerpania úverov, ďalšie poplatky, ktoré nie sú zanedbateľné. Je však možné konštatovať, že stavebné sporenie na našom trhu sa oplatí.