Vkladná knižka 5 5 12

Vkladná knižka

Vkladná knižka je cenný papier, na základe ktorého vzniká vkladový vzťah medzi bankou , ktorá vkladnú knižku vydala a vkladateľom . Výhodou vkladnej knižky je, že má fyzickú podobu a sú v nej zaznamenané všetky operácie, vďaka čomu máte neustále prehľad o stave vašich úspor. Každá vkladná knižka má svoj názov a číslo (toto číslo je číslom vkladového účtu, na ktorom sú vklady na knižku zaznamenané). Vkladná knižka je výhodná tak na pravidelné ako aj na nepravidelné sporenie. Vystavenie vkladnej knižky je bez poplatkov a neplatíte ani za jej vedenie. Existuje však základný vklad na knižku, ktorého výšku si určí každá banka sama ( zväčša sa tento vklad pohybuje od 3€ vyššie ). Vkladná knižka nemusí byť vedená len v eurách, ale taktiež v cudzej mene (CZK, USD). Vklady môžete robiť v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky, ale taktiež bezhotovostne prevodom z účtu. Úroky sú na knižku pripisované raz ročne. Výška úroku závisí od dĺžky výpovednej lehoty a od meny. Vkladná knižka je vystavená na meno a môže ňou disponovať oprávnená osoba, na ktorej meno bola vydaná. Na disponovanie s prostriedkami na vkladnej knižke môže majiteľ splnomocniť aj tretie osoby. S detskou vkladnou knižkou môže do 18. roku veku dieťaťa nakladať len jeho právoplatný zákonný zástupca.

 

Poznáme dva druhy vkladných knižiek, a to:

  • vkladná knižka bez viazanosti – jej výhodou je, že majiteľ takejto vkladnej knižky má svoje peniaze kedykoľvek k dispozícii a to bez poplatkov. Môže ich tak vybrať bez predošlého oznámenia banke.
  • vkladná knižka s výpovednou lehotou – pri tomto druhu vkladnej knižky je možnosť výberu výpovednej lehoty. Ak si napríklad vyberiete vkladnú knižku s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ste povinný svoj výber z tejto vkladnej knižky ohlásiť banke 6 mesiacov vopred. Máme aj možnosť predčasného výberu, ale banka si zaň účtuje sankčný poplatok.

Ktorá vkladná knižka je výhodnejšia?

Výhodou vkladnej knižky s výpovednou lehotou je vyššia úroková sadzba oproti vkladnej knižke bez viazanosti. Na druhej strane vkladná knižka bez viazanosti vám dáva priestor kedykoľvek disponovať s vašimi úsporami a to bez sankčných poplatkov. Pri výbere druhu vkladnej knižky by ste si mali zvážiť, či potrebujete mať peniaze, ktoré plánujete na knižku vložiť kedykoľvek dispozícii alebo nie.

 

Veľkou výhodou vkladnej knižky je, že vklady na nej sú chránené Zákonom o ochrane vkladov. Podľa tohto zákona má za nedostupný vklad v banke vkladateľ právo na náhradu od fondu v eurách, a to v plnej výške.