Poistenie 5 5 12

Poistenie

Človek nikdy nevie čo ho čaká a aké nebezpečenstvo môže číhať za najbližším rohom. Z tohto dôvodu, ak nechcete sedieť celé dni doma zo strachu pred možným zranením, máte možnosť sa poistiť.

Túto možnosť akejsi ochrany seba a blízkych využívajú predovšetkým tí, ktorí majú rodinu, hypotéku ale aj podnikatelia. Dôvod je jednoduchý, ak sa mužovi ako živiteľovi celej rodiny niečo stane, a zväčš stačí aj len drobný úraz, rodina má problém. Ak ste svoj životný štandard nastavili na určitú výšku príjmov, môže ich výpadok spôsobiť veľké problémy.

Preto na trhu ponúkajú poisťovne rôzne možnosti poistných zmlúv.

Hlavným rozdelením je poistenie kapitálové, investičné a rizikové. Rizikové poistenie je zväčša najlacnejšie avšak jeho uzavretím ste poistený len pre prípad úmrtia, po ktorom pozostalí dostanú stanovenú sumu. Ak sa však dožijete konca platnosti zmluvy, táto automaticky zanikne a Vy nedostanete nič. Tento problém riešia kapitálové a investičné životné poistenie, pri ktorých sa okrem poistenia suma rozpočíta aj na investovanie na trhu, čo Vám po skončení doby poistenia zaručí určitý väčší obnos peňazí, ktorý Vám vyplatí poisťovňa. Táto suma je rôzna podľa toho pre aké poistenie ste sa rozhodli. Pri kapitálovom poistení viete dopredu akú sumu Vám poisťovňa vyplatí v prípade dožitia, avšak táto je podstatne nižšia ako u investičného. Pri investičnom poistení konečnú sumu poistenec nepozná. Poisťovňa však môže s Vašimi peniazmi narábať menej ostražito a to zväčša znamená vyšší výnos aj pre Vás. Záleží teda len na Vás či podľahnete vyššiemu riziku s vidinou lepšie zhodnotených financií alebo dáte prednosť istote aj keď výsledná suma bude nižšia.

Pre prípad havárie je zo zákona povinný každý vodič alebo majiteľ motorového vozidla uzavrieť povinné zmluvné poistenie. Toto poistenie za Vás kryje všetky škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou Vášho motorového vozidla ďalším osobám, zahŕňa majetkové ale aj ujmy na zdraví. Náhradu škody na vlastnom aute však nečakajte. Pre tento účel slúži havarijné poistenie, ktoré môžete uzavrieť dobrovoľne, keďže jeho potrebu vodičovi či majiteľovi automobilu nenariaďuje zákon.