Hypotéka na dom a byt 5 5 12

Hypotéka na dom a byt

Suma potrebná na nadobudnutie vlastného bývania, či už domu alebo bytu, je pre väčšinu bežných ľudí príliš vysoká na to, aby ju mohli uhradiť zo svojich vlastných zdrojov. Túto neľahkú situáciu im pomáhajú riešiť finančné inštitúcie, ktoré poskytujú rôzne úvery na bývanie. Najčastejšou formou takejto pôžičky je hypotéka. Hypotekárne úvery na dom a byt sú možnosťou, ako získať financie na vlastné bývanie. Na získanie nehnuteľnosti pritom nemusíte mať k dispozícii nijaké finančné rezervy, nakoľko väčšina bánk poskytuje už aj tzv. stopercentné hypotéky. Ide o hypotéky v plnej výške hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Podmienky získania hypotéky na dom a byt

 • občan starší ako 18 rokov
 • žiadateľ musí byť občanom SR s trvalým pobytom v SR
 • cudzinci s trvalý pobyt na území SR
 • založená nehnuteľnosť na území SR
 • pravidelný príjem

Možnosti ručenia 

 • nehnuteľnosť vo vlastníctve
 • nehnuteľnosť vo výstavbe
 • nehnuteľnosť, ktorú sa ešte len chystáte kúpiť

 

Vlastníkom založenej nehnuteľnosti nemusí byť len žiadateľ hypotéky, môže ním byť aj tretia osoba ( napríklad rodičia, ktorí založia svoj dom ). Dôležitým faktorom pri schvaľovaní hypotéky je tzv. bonita klienta. Ide vlastne o schopnosť klienta hypotéku splácať. Banka preveruje bonitu klienta na základe dôkladne finančnej analýzy, ktorej účelom je zamedziť riziku, že úver poskytne žiadateľovi, ktorý ho nakoniec nebude môcť splácať. Overovanie bonity môže byť jednoduchšie, ak ide o tzv. stálych klientov.

 

Ak sa pre hypotéku rozhodnete je dobré sa informovať o podmienkach jej poskytnutia vo viacerých bankách. Už pri prvom stretnutí by mal klient dostať čo najkomplexnejšie informácie o produkte a súčasne by pracovník banky mal zistiť aj údaje o klientovi. Na základe týchto informácii vypracuje tzv. skóring. Ide o hodnotiaci model, ktorý slúži ako predbežný obraz o bonite klienta a zároveň vám poskytne základné informácie o hypotéke, ktorú vám môže banka poskytnúť.

Výhody hypotéky na dom a byt 

 • Hlavnou výhodou je, že ich klient získa aj bez vlastnej hotovosti a bez nutnosti predošlého sporenia
 • Peniaze máte k dispozícii skôr ako pri stavebnom sporení, kde nárok na riadny stavebný úver klient získa spravidla až po dvoch rokoch a v prípade lacnejšieho úveru môže čakať aj viac ako päť rokov.

Nevýhody hypotéky na dom a byt

 • nutnosť zábezpeky nehnuteľnosti v prospech banky
 • prísne posudzovanie bonity klienta