Leasing 5 5 12

Leasing

S leasingom sa najčastejšie môžete stretnú v spojení motorových vozidiel. Ide o prenájom predmetu leasingu a možnosť jeho následného odkúpenia. Takto si môžete prenajať rôzne predmety na určité obdobie, počas ktorého budete leasingovej spoločnosti platiť za tento prenájom formou splátok.

Prenajať týmto spôsobom si môžete nielen autá, stroje a zariadenia ale dokonca aj služby a technológie. Podstata tohto typu prenájmu spočíva v tom, že leasingová spoločnosť kúpi predmet, ktorý následne prenajme Vám. Tieto spoločnosti ťažia najmä z navýšenia, ktoré zaplatíte v porovnaní s pôvodnou cenou predmetu.

Najčastejšou formou je finančný leasing, pri ktorom je majiteľom predmetu leasingová spoločnosť a užívateľom ste Vy. Vy sa následne staráte aj o údržbu tohto predmetu a po skončení doby splácania máte možnosť tento predmet odkúpiť od leasingovej spoločnosti do osobného vlastníctva. Toto predkupné právo je u finančného leasingu zahrnuté v zmluve a teda dopredu viete, akú sumu zaplatíte.

Ďalšou možnosťou je operatívny leasing. Ide o zmluvný vzťah, v ktorom si predmet od spoločnosti prenajmete a po uplynutí doby prenájmu zasa vrátite leasingovej spoločnosti. Veľkou výhodou tohto typu leasingu je, že Vám nevznikajú žiadne starosti s bežnou prevádzkou predmetu. Spoločnosť za Vás zabezpečí údržbu, poistenie aj servis a v prípade, že dôjde k poruche je leasingová spoločnosť povinná zabezpečiť náhradu.

Populárnym je tiež tzv. spätný leasing. Je to forma leasingu, ktorá je určená najmä ak ste sa ocitli vo finančných ťažkostiach a potrebujete hotovosť. Podstata spätného leasingu spočíva v predaji Vášho majetku (napr. auto) leasingovej spoločnosti, ktorá ho následne a na základe zmluvy prenajme Vám. Po skončení tohto leasingu môžete daný predmet od leasingovej spoločnosti odkúpiť späť do svojho vlastníctva.

Veľkou výhodou leasingu je jeho rýchle vybavenie v porovnaní s bežným úverom.