Spätný leasing 5 5 12

Spätný leasing

Spätný lízing je jedným z druhov možných leasingov. Majiteľ predmetu (automobil, motocykel) predá tento predmet leasingovej spoločnosti. Do tohto vzťahu nebude vstupovať už ďalši článok, pretože terajší majiteľ, bude v budúcnosti nájomca. Pre odpredaní predmetu leasingovej spoločnosti, nájomca uzatvorí s danou spoločnosťou leasingovú zmluvu a rovnaký predmet si prenajme. Neskoršie vzťahy sú riešené podľa leasingovej zmluvy ako pri finančnom lízingu. Po skončení lízingu (prenájmu) daný predmet odkúpi a znova sa stane jeho majiteľom. Je to teda forme financovania, ak máte problémy s hotovosťou.

Predmety spätného leasingu

Predmetom spätného lízingu môže byť takmer hocičo, čo je zahrnuté v majetku predávajúceho, je riadne používané a odpisované. Rovnako to môže byť investičný majetok. Na slovensku je to hlavne osobný automobil, ale touto formou možno financovať aj nákládne automobily, stroje a dopravnú techniku, zariadenia.

Prečo zvoliť spätný leasing

Tých možností je niekoľko, napríklad:

  • získanie prostriedkov
  • ziskanie daňových odpisov, ak doteraz bol predajca v strate
  • možnosť refinancovania z dôvodu časového nesúladu medzi úverom a životnosťou predmetu
  • optimalizácia kapitálovej štruktúry - zlepšenie pomeru medzi súkromnými a firemnými zdrojmi

Pre leasingovú spoločnosť je ale táto forma refinancovania značne rizikovejšia, a preto aj my tento typ lízingu neschvaľujeme veľmi často. Dosť často sa táto možnosť stáva spôsobom na leasingové podvody.